Uitbreiding photovoltaïsche installatie

Vereisten van deze installatie:

  •  maximaal gebruik maken van de beschikbare dakoppervlakte
  • zelfde oriëntatie van de panelen
  • panelen van gelijkaardig uiterlijk zodat er geen grote visuele verschillen zijn

Opbouw beeld

Beeld bij oplevering