heraanleg inrit ondergrondse garage

Vereisten:

 • wegwerken verzakkingen
 • Waterafvoer voorzien van terugslagkleppen
 • Verzamelputten moeten bereikbaar blijven
 • Pompinstallatie en buizen voorzien tegen overstroming

Uitvoering :

 • Putdeksels: verankerd tegen overdruk
 • Alle buizen zijn voorzien van terugslagkleppen
 • Verzamel put van 250 liter buffer
 • buffer put moet vlot en snel bereikbaar zijn zonder gereedschap
 • Pompinstallatie van 20m³per uur
 • er kan naar straat gepompt worden zonder extra leidingen te leggen.  (enkel bij overdruk op de riool)
 • Extra pomp kan eenvoudig aangekoppeld worden indien groter debiet nodig is.

Beeld voor de werken

beeld na de werken